Fileti tune u bijelom vinu

Limunkasta malinolina:)